Wat is de Genitivus Grieks?

Wat is de Genitivus Grieks?

De genitivus is een naamval die hoofdzakelijk als bijvoeglijke bepaling wordt gebruikt. Een bijvoeglijke bepaling is dus, omdat ze extra informatie geeft over een zinsdeel, zelf onderdeel van dat zinsdeel.

Hoe vertaal je de dativus?

Bij de dativus finalis wordt het doel aangeven van de handeling. Vaak is het logisch om dit te vertalen met ‘tot’ of ‘te’. Soms geeft de dativus aan dat er een voordeel of nadeel is aan dat woord! Vaak kun je dit vertalen met ‘voor …’.

Wat is Nominativus en Accusativus?

De nominativus is de naamval die gebruikt wordt voor het onderwerp. Ook wordt het naamwoordelijk deel van het gezegde vervoegd in de nominativus. De naamval die nu overblijft is de accusativus. De accusativus is de naamval die gebruikt wordt voor het lijdend voorwerp.

Wat zijn de naamvallen Latijn?

Naamvallen. Het klassiek Latijn kent zes naamvallen. Een naamval is een middel waarmee de grammaticale functie van een naamwoord of voornaamwoord in het grotere verband van de zin wordt aangegeven.

Wat zijn naamvallen Grieks?

Griekse zelfstandige naamwoorden kunnen worden verbogen in twee getallen (enkelvoud en meervoud), drie geslachten (mannelijk, vrouwelijk en onzijdig) en vier naamvallen (nominatief, genitief, accusatief en vocatief).

Wat is de functie van genitivus?

De Genitivus. De oorspronkelijke functie van de genitivus bestaat hierin, dat hij een nadere bepaling geeft bij een substantivum. De aard van deze bijvoeglijke bepaling kan verschillen; vandaar de hier volgende classificatie. De genitivus possessivus (van bezit) duidt de eigenaar, oorsprong e.d. aan.

Hoe vertaal je de naamvallen?

Vertaal Matrix voor naamval:

Zelfstandig Naamwoord Verwante vertalingen
case naamval

Hoe vertaal je een Accusativus?

De accusatief (Latijn accusare = aanklagen), accusativus of vierde naamval is in sommige talen de naamval voor het lijdend voorwerp (direct object).

Welke naamval is Genitivus?

De genitief (Latijn [casus] genitivus, afgeleid van gignere = voortbrengen, baren), vaak de tweede naamval genoemd, is een naamval die met name wordt gebruikt om een bezitsrelatie uit te drukken, of om uit te drukken dat iets iets anders omvat of heeft doen ontstaan, hetzij in letterlijke, hetzij in overdrachtelijke …

Wat doet de Dativus?

De dativus is de naamval die primair de functie van meewerkend voorwerp markeert. Het meewerkend voorwerp is het zinsdeel dat in de handeling het lijdend voorwerp (het zinsdeel dat de handeling ondergaat) ontvangt van het onderwerp (dus de ‘handelaar’).

Wat is een Genitivus Partitivus?

De genitivus partitivus duidt een geheel aan waarvan een deel wordt genoemd.

Wat is Vocativus Grieks?

Naast de twee naamvallen nominativus en accusativus kwam er in de vorige tekst nog een derde naamval voor: de vocativus, die wordt gebruikt als aanspreekvorm, vaak voorafgegaan door ὦ.