Wat is benodigde competenties?

Wat is benodigde competenties?

Een competentie is iets wat je kunt. Om over een competentie te beschikken is het van belang dat je over een of meerdere specifieke persoonlijke eigenschappen beschikt. Wanneer je dus weet wat jouw unieke eigenschappen zijn kun je op basis van deze informatie bepalen of jij een specifieke competentie kunt aanleren.

Welke vaardigheden ontwikkelen?

Welke competenties wil jij ontwikkelen?

 • Stressbestendig zijn;
 • Leiderschap tonen;
 • Zelfstandig werken;
 • Kritisch oog hebben;
 • Organisatie skills hebben;
 • Punctueel zijn.

Hoe schrijf ik mijn competenties?

Competenties

 • Een competentie (gedragscompetentie) is een vermogen dat kennis, inzicht, attitude en vaardigheidsaspecten omvat om in concrete taaksituaties doelen te bereiken.
 • Een competentie is een vaardigheid of bekwaamheid die je hebt geleerd.

Kun je competenties aanleren?

Zoals net al werd benoemd, een competentie kun je aanleren. Kwaliteit is een eigenschap die in je zit. Het is iets dat je hebt, bijvoorbeeld geduld of inlevingsvermogen. Als je weet welke kwaliteiten je bezit, kun je vaak goed inschatten of je een bepaalde competentie kunt leren.

Wat zijn de competenties?

De definitie van een competentie is te omschrijven als ‘een in gedrag waarneembare combinatie van kennis, vaardigheden, houding en/of persoonskenmerken (persoonlijke kwaliteiten) waarmee in een arbeidssituatie bepaalde doelen worden bereikt’.

Welke competenties zijn er allemaal?

Competentielijst

 1. 1 Aansturen organisatie. Is goed in het aansturen van een organisatie(onderdeel) op basis van een visie en te realiseren doelen.
 2. 2 Accuraat. Houdt zich altijd aan de regels en werkt nauwkeurig en zorgvuldig.
 3. 3 Adviseren.
 4. 4 Analytisch.
 5. 5 Anticiperen.
 6. 6 Assertief.
 7. 7 Besluitvaardig.
 8. 8 Betrokken.

Hoe zet je competenties in je cv?

Competenties CV: Persoonlijkheid, gedrag en houding

 • Inzet hebben.
 • Doorzetten.
 • Zelfstandig werken.
 • Leerbereid zijn.
 • Onafhankelijk zijn.
 • Ambitie hebben.
 • Afspraken nakomen.
 • Betrokken zijn.

Hoe zet je competenties op je cv?

Hoewel je op je CV vaak niet veel ruimte hebt, kun je daar vaak wel een opsomming kwijt van je competenties. Onze CV-templates bieden bijvoorbeeld altijd ruimte om je competenties te benoemen. Je kan je competenties op je CV ook verwerken in je profielschets of zelfs per functie benoemen.

Wat zijn persoonlijke competenties?

Hiermee wordt bedoeld, bijvoorbeeld: veerkracht, zelfstandigheid, zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit. Deze competenties stellen een kind in staat om allerlei typen situaties of problemen adequaat aan te pakken en zich goed aan te passen aan veranderende omstandigheden.

Wat zijn kerncompetenties voorbeelden?

Competentielijst met voorbeelden van competenties voor gedrag, werk en loopbaan

Aanspreken (op gedrag) Flexibiliteit
Afstand bewaren Individugericht aansturen en leiderschap
Ambitie Informatieanalyse
Analytisch vermogen Initiatief
Anticiperen Inlevingsvermogen

Wat zijn competenties en wat zijn vaardigheden?

Competenties zijn een verzameling van geleerde vaardigheden en kennis, aangevuld met persoonlijkheid, intelligentie en motivatie. ‘Competentie’ is een veel ruimer begrip dan het begrip ‘vaardigheid’. Eigenlijk maken je vaardigheden onderdeel uit van je competenties.