Wat betekent Vertroefen?

Wat betekent Vertroefen?

“(onovergankelijk)” zich ophouden, ergens verblijven.

Wat is vertoeven in verleden tijd?

De verleden tijd van vertoeven is ‘vertoefde’. Het voltooid deelwoord is ‘heeft vertoefd’.

Waar het goed vertoeven is?

‘In de zon is het goed vertoeven’ komt ook wel voor, maar toeven is gebruikelijker. Toeven en vertoeven betekenen allebei ‘ergens zijn, (tijdelijk) verblijven’. Toeven is vrij standaard in de constructie ‘Het is ergens … toeven. ‘ Op de puntjes staat dan vaak iets positiefs: goed, prima, prettig, etc.

Wat betekent vertoef niet?

vertoeven – Werkwoord 1. (inerg) zich ophouden, ergens verblijven ♢ Hij vertoefde bij zijn familie. ♢ – Als er al een arendsnest bestaat dat zo verlaten is, een eiland zo afgelegen dat men daar kan vertoeven zonder door een Engelsman te worden aangesproken,…

Wat is verwijlen?

VERWIJLEN – (verwijlde, heeft verwijld), uitstellen, verschuiven: eene zaak verwijlen; blijven, vertoeven : ergens bij verwijlen, (ook fig.) er bij stilstaan, er over uitweiden.

Hebben vertoefd of vertoeft?

VERTOEVEN – (vertoefde, heeft vertoefd), zich ophouden : mijn broeder vertoeft te Parijs ; blijven : vertoef nog wat; — wachten : gij moet geen oogenblik vertoeven. ‘

Wat is het voltooid deelwoord van verloven?

De verleden tijd van verloven is ‘verloofde zich’. Het voltooid deelwoord is ‘heeft zich verloofd’.

Wat is de betekenis van hoogslaper?

Een hoogslaper is een hoog bed waar je in kan slapen. Onder het bed is dan ruimte om te spelen of te werken. Het is iets anders dan een stapelbed, want dan is er onder het hoge bed nog een laag bed.

Welke woorden horen bij objectief?

1 aj. voorwerpelljk, buiten zichzelf waarge nomen; zakelijk, onbevangen, onbevooroordeeld; 2 o. voorwerpglas, het naar t voorwerp gerichte glas in een kijker, microscoop, fotografletoestel enz.

Is het verschoont of verschoond?

verschonen/vervoeging

vervoeging van de bedrijvende vorm van verschonen
onbepaalde wijs lang
onvoltooid voltooid
tegenwoordig er wordt verschoond er is verschoond
verleden er werd verschoond er was verschoond

Heeft verloofd of verlooft?

De termen verloving en huwelijksaanzoek hebben dezelfde betekenis. Ze beschrijven de belofte om te trouwen. Er is geen verschil tussen de twee termen.

Hoe schrijf je verloven?

Is het ‘de verloving’ of ‘het verloving’? Het is ‘de verloving’, want verloving is vrouwelijk. Als je het aanwijst is het ‘die verloving’.