Wat betekent C-karakteristiek?

Wat betekent C-karakteristiek?

Automaten met een C-karakteristiek worden gebruikt bij wat grotere (in)schakelstromen zoals motoren. Een automaat moet een kortsluiting kunnen afschakelen zonder direct onbruikbaar te worden. Hierbij mag ook geen brand worden veroorzaakt en mag er geen gevaar zijn voor mensen in de nabijheid van het automaat.

Wat betekent B karakteristiek?

Een B karakteristiek gebruik je voor verlichting en verwarmingstoestellen. Een B karakteristiek is de standaard uitschakelkarakteristiek voor woningen, deze kunnen een relatief lage inschakelpiek hebben. Deze karakteristiek kan een kortstondige piekstroom van 3 tot 5 maal de nominale waarde aan.

Welke karakteristiek automaat zonnepanelen?

De meest gangbare installatieautomaten die worden gebruikt zijn de B16 automaten. Wij raden aan om hiervoor altijd veilige A+ Merken te nemen, hierdoor bent u zeker van veilige B karakteristiek installatieautomaten. Met zonnepanelen gebruik je uitsluitend B karakteristiek installatieautomaten.

Wat is de functie van een Installatieautomaat?

Zo legt u het uit aan uw klant. Een installatieautomaat is een beveiligingssysteem voor elektrische bedrading tegen beschadiging die ontstaat door te hoge elektrische stromen ten gevolge van kortsluiting of overbelasting. Een installatieautomaat wordt ook wel maximumschakelaar of zekeringsautomaat genoemd.

Wat is B kar en C kar?

Een B-karakteristiek gebruik je voor verlichtings- en verwarmingsapparaten met een lage inschakelstroom. Dit is de meest gebruikte automaat. Installatieautomaten met een C-karakteristiek gebruik je bij gebruikers met grotere inschakelstromen, bijvoorbeeld motoren.

Wat betekent curve C?

Voor de standaard installatieautomaten zijn de volgende drempels: Curve B: Lage magnetische drempel. Curve C: Normale magnetische drempel.

Waar staat B16 voor?

Bij kortsluiting schakelt een B16 automaat (Bestel hier eenvoudig) dus uit tussen de 48A en 80A. De uitschakelkarakteristiek van een C-karakteristiek tussen de 5 en 10. Bij kortsluiting schakelt een C16 automaat dus uit tussen de 80 en 160A.

Wat doet een aardlekschakelaar?

Een aardlekschakelaar is een schakelaar die automatisch in werking treedt wanneer hij lekstroom meet. De schakelaar springt om schakelt de gehele groepenkast uit. Wanneer deze stroomkring verbreekt ā€“ doordat de bedrading van een apparaat bijvoorbeeld in contact komt met water ā€“ ontstaat er lekstroom.

Wat voor aardlekschakelaar voor zonnepanelen?

Omvormers uitgerust met een scheidings transformator mogen worden beveiligd met een aardlekschakelaar Klasse A (TYPE A). Omvormers zonder scheidingtransformator MOETEN worden beveiligd met een aardlekschakelaar Klasse B (TYPE B).

Welke Alamat zonnepanelen?

In de praktijk zal in de meeste gevallen dus een aardlekschakelaar moeten worden geplaatst. Dit geldt ook voor de klasse van de aardlekschakelaar. Dit moet type B zijn, tenzij er aan een van de volgende voorwaarden is voldaan, dan mag type A worden toegepast.

Wat is een stotz?

De elektrotechniek staat nog in de kinderschoenen, als Hugo Stotz in 1890 een installatiebedrijf opricht. Na verloop van tijd ziet hij een groot toepassingsgebied voor automatische zekeringen. In 1928 komen de eerste Stotz-automaten op de markt. …

Wat is een Lichtgroep?

Wat is de functie van een lichtgroep? Op de installatieautomaat wordt via een contactpunten apparatuur of verlichting aangesloten. Deze apparaten (en de mensen die deze apparaten gebruiken) worden zo beschermt tegen kortsluiting of overbelasting.