Wat is de netto maandlast van een hypotheek?

Wat is de netto maandlast van een hypotheek?

De berekening toont de bruto en netto maandlasten van de hypotheek. Bij het berekenen van de netto maandlast wordt er vanuit gegaan dat alle hypotheekrente aftrekbaar is. Er wordt hierbij ook rekening gehouden met het eigenwoningforfait, de tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning en (optioneel) het verschil in algemene heffingskorting.

Wat is een hypotheeklasten berekenen?

U kunt de hypotheeklasten berekenen voor een hypotheek die uit maximaal drie delen bestaat. Een hypotheek kan uit meerdere delen bestaan, bijvoorbeeld een annuïteitenhypotheek met een aflossingsvrij deel en/of met een verschillende rente, rentevastperiode of looptijd. Kies hier uit hoeveel delen uw hypotheek bestaat.

Is de hypotheekrente aftrekbaar?

Bij het berekenen van de netto maandlasten wordt er vanuit gegaan dat alle hypotheekrente aftrekbaar is. Er wordt hierbij ook rekening gehouden met het eigenwoningforfait, de tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning en (optioneel) het verschil in algemene heffingskorting. Deze laatste stijgt meestal door de hypotheekrenteaftrek.

Wat zijn de kosten voor een hypotheek?

Kosten koper, afgekort k.k., zijn de kosten die gemaakt moeten worden om eigenaar van een woning te worden. De Hypotheker heeft een handige rekentool ontwikkeld waarmee jij snel kunt berekenen hoeveel jij kunt lenen voor je hypotheek. Goed om te weten voordat je op huizenjacht gaat.