Is concurrentiebeding toegestaan?

Is concurrentiebeding toegestaan?

Nee, niet elk concurrentiebeding is toegestaan. De Grondwet zegt namelijk dat elke Nederlander het recht heeft op vrije arbeidskeuze, een grondrecht waarop een concurrentiebeding een fikse inbreuk maakt. Er moet dus goed worden gekeken hoe een concurrentiebeding samen met het grondrecht kunnen bestaan.

Wat is het concurrentiebeding?

Een concurrentiebeding bevat een verbod voor de werknemer om na het einde van zijn contract soortgelijke werkzaamheden uit te oefenen bij een ander bedrijf of als ondernemer. Het is niet mogelijk om in een tijdelijk contract een concurrentiebeding op te nemen.

Is een concurrentiebeding geldig bij ontslag?

Een concurrentiebeding vervalt niet bij ontslag! Het is voor een werknemer daarom zaak met werkgever proberen af te spreken dat een eventueel concurrentiebeding vervalt. Een dergelijke afspraak kan bijvoorbeeld worden gemaakt bij de onderhandelingen over een vaststellingsovereenkomst.

Waarom concurrentiebeding?

Een concurrentiebeding is een beding in een arbeidsovereenkomst die de werknemer beperkt in het recht om na beëindiging van het dienstverband in de vrije keuze van het vervolg van de loopbaan. De werkgever wil daarmee voorkomen dat iemand niet zijn kennis en ervaring beschikbaar kan stellen bij een concurrent.

Kan mijn werkgever mij verbieden ergens anders te werken?

Veel werknemers hebben naast hun baan ander werk, als vrijwilliger, als zelfstandig ondernemer of in loondienst bij een andere werkgever. Dat mag, want volgens artikel 19 van onze Grondwet heeft een werknemer recht op vrijheid van arbeidskeuze. Dat recht geldt ook als iemand al in dienst is bij jou.

Wat mag niet in een concurrentiebeding?

In een concurrentiebeding staan meestal een of meer beperkingen over: het soort werk dat u mag doen. U mag bijvoorbeeld niet uw oude werk bij een nieuwe werkgever doen. U mag bijvoorbeeld niet binnen 1 of 2 jaar bij een concurrerend bedrijf hetzelfde werk doen of een eigen bedrijf starten.

Hoe waterdicht is een concurrentiebeding?

En dat is logisch. Daarom nemen veel werkgevers een concurrentiebeding op in het arbeidscontract. Toch is een concurrentiebeding niet altijd waterdicht… Dit beding houdt in dat werknemers een verbod krijgen om na het eindigen van het contract hetzelfde werk te doen bij een andere werkgever.

Hoe lang is een concurrentiebeding geldig?

Spreekt u een concurrentiebeding af in de arbeidsovereenkomst van uw werknemer, dan moet u hierin ook afspreken hoe lang dit beding geldig is. De gebruikelijke duur van een concurrentiebeding is één à twee jaar. Houdt u een langere termijn aan, dan kan de rechter de maximale duur van het beding beperken.

Waarom een relatiebeding?

Het doel van een relatiebeding is dat u geen werk doet met of voor de relaties van uw werkgever. U mag dan soms wel hetzelfde werk doen voor een andere partij.

Hoe ver mag een concurrentiebeding gaan?

Hierbij geldt: hoe ruimer het beding, hoe sneller een rechter het matigt of zelfs volledig buiten werking stelt. Qua duur mag het concurrentiebeding in de regel tot een maand of twaalf na het dienstverband van toepassing zijn. Het geografisch bereik hangt sterk af van de afzetmarkt van de werkgever.

Hoe om te gaan met concurrentiebeding?

Het concurrentiebeding moet duidelijke grenzen hebben. In ieder geval over de duur van het beding en het geografisch bereik, maar ook het ‘functioneel bereik’: welke werkzaamheden/ activiteiten eronder vallen. Je werkgever moet bij al deze grenzen een zwaarwegend belang hebben.

Hoe omgaan met concurrentiebeding?

U kunt proberen om in overleg met uw werkgever tot overeenstemming te komen over het laten vervallen van uw concurrentiebeding. Als dit niet lukt, kunt u een rechter verzoeken om het beding te vernietigen of te beperken.